top of page

משוב מאמן

שתפו אותנו בחוויה שלכם. חיובי או שלילי אנחנו רוצים לדעת איך היה לכם

ביטול/הקפאהטופס לשליחת בקשה

פנייה להנהלה

שתפו אותנו בכל דבר שאנחנו צריכים לדעת עליו /או שיעזור לנו להשתפר 

הרשמה לשיעורים

אפשרות לראות מערכת שעות ולהירשם לשיעורים - עובד רק במחשב

שדרוג/שנמוך מנוי

טופס לשליחת בקשה

הורדת אפליקציה

אחרי הורדת האפליקציה - יש  ללחוץ על הלינק ״הרשמה לאפליקציה״

bottom of page