• Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

locker room - doing it right
Tsharnichovski 31, Pinsker 24, Ester HaMalka 4, Gordon 36 

03-5092727

משוב מאמן

שתפו אותנו בחוויה שלכם. חיובי או שלילי אנחנו רוצים לדעת איך היה לכם

ביטול/הקפאהטופס לשליחת בקשה

פנייה להנהלה

שתפו אותנו בכל דבר שאנחנו צריכים לדעת עליו /או שיעזור לנו להשתפר 

הורדת אפליקציה

אחרי הורדת האפליקציה - יש  ללחוץ על הלינק ״הרשמה לאפליקציה״

הרשמה לשיעורים

אפשרות לראות מערכת שעות ולהירשם לשיעורים - עובד רק במחשב