top of page

שדרוג/שנמוך מנוי

  • שדרוג מנוי ניתן לעשות מיידי ותחויבו על ההפרש של החודש באת הביצוע

  • שנמוך מנוי יעשה בחודש העוקב

שינוי סוג מנוי

תודה רבה, הפניה הועברה לטיפול . בבקשה שימו לב ששנמוך מנוי יעשה בחודש העוקב - ושדרוג מנוי יעשה באופן מיידי ויהיה חיוב חלקי על ההפרש בין המנויים

bottom of page